Istoricul zilei

13 iunie

La 13 iunie 1848, s-a format primul Guvern provizoriu revoluționar (mitropolitul Neofit – președinte, Ion Heliade Rădulescu, Chrisian Tell, Ștefan Golescu, Gheorghe Magheru, Gheorghe Scurtu, Ion Odobescu, Nicolae Golescu, Ion Câmpineanu, Constantin N. Filipescu, Ion Voinescu II – membri; Nicolae Bălcescu, C. A. Rosetti, Al. G. Golescu – Negru și I. C. Brătianu – secretari); a fost adoptat ca drapel național tricolorul.

Scrieți un comentariu