Istoricul zilei

24 februarie

Anul 1856 – a fost înființată Facultatea de Drept la Iași, Moldova, prima facultate a viitoarei Universităţi din Iaşi.

La 24 februarie 1856 (7 martie 1856, stil nou) a fost înființată Facultatea de drept la Iași, Moldova, prima facultate din cadrul viitoarei Universități Alexandru Ioan Cuza.

În timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica în Moldova, acesta acordă o atenţie deosebită reorganizării învăţământului care se soldează cu activităţi concrete la nivelul celui mediu şi superior. În 1856 la Iaşi, sunt inaugurate primele facultăţi de Drept şi Filosofie. Un rol important în organizarea învăţământului în Moldova l-au avut învăţaţii dascăli ardeleni, Simion Bărnuţiu, August Trebonoi Laurian (Augustin Trifan), Florian Aaron, etc, care au găsit aici, după 1848, o ospitalitate binefăcătoare în condiţiile regimului absolutist din Transilvania.

Simion Bărnuţiu, în 1856, este numit profesor la Facultatea de Drept, unde ţine cursuri de istoria dreptului roman, de drept natural, privat şi public, de logică şi de psihologie.

Scrieți un comentariu