Exponatul lunii

Castron sec. IV p. Chr. conservat vs Castron sec. IV p.Chr. restaurat

Secția de conservare – restaurare vă prezintă exponatul lunii februarie 2022: Castron sec. IV p. Chr. conservat vs Castron sec. IV p.Chr. restaurat.

CONSERVARE sau RESTAURARE?

Termenii „conservare” și „restaurare” sunt adesea utilizați în mod interschimbabil.

Este importantă cunoașterea diferenței, deoarece cele două practici pot avea rezultate diferite.

Spre deosebire de restaurare, care în unele cazuri poate fi parțială, conservarea are caracter general.

Conservarea și restaurarea nu se exclud reciproc, fiind două acțiuni legate strâns între ele, care implică cunoștințe științifice și tehnice.

Astfel, conservarea însumează întreaga activitate de descoperire și aplicare a celor mai potrivite mijloace pentru protejarea bunurilor culturale de acțiunea factorilor dăunători din natură sau de deteriorările produse de oameni, în timp ce restaurarea este o intervenție asupra unui obiect de patrimoniu ( mobil sau imobil) aflat într-un grad oarecare de degradare cu scopul de a aduce într-o stare cât mai apropiată de cea originară.

De asemenea, restaurarea are scop curativ, încercând să îndrepte defectele sau să prelungească viața unor obiecte îmbătrânite de vreme, iar în unele cazuri să combată deteriorările accidentale.

Restaurarea poate fi privită ca un tip de tratament de conservare.

Scrieți un comentariu