Exponatul lunii

GRAMATICA GREACĂ

Secția „Istorie modernă și contemporană” vă prezintă exponatul lunii ianuarie 2022: GRAMATICA GREACĂ.

Din pagina de titlu, aflăm că acest volum a fost scris de Alecu I. Samurcaş (d. 29 septembrie 1870) – boier de rang înalt, numit de către domnitorul A. D. Ghica serdar, în 1837, paharnic, în 1842 şi clucer de către voievodul Gh. Dimitrie Bibescu, în 1845.

În anul 1845, Alecu Samurcaş a intrat în magistratură, fiind judecător şi procuror la Curtea din Bucureşti. Nepot de frate al lui C. Samurcaş şi bunic al lui Alexandru Tzigara-Samurcaş (1872-1952), Alecu I. Samurcaş a moştenit moşia şi mănăstirea Samurcăşeşti şi s-a căsătorit cu Zoe Ghiulbeiaşi (20 oct. 1808 – 17 apr. 1867). Fiul lor, Ioan Al. Samurcaş, a urmat studii juridice în Germania şi Belgia, unde şi-a luat licenţa; secretar al Agenţiei Române din Berlin, a fost prieten cu Mihai Eminescu.

În anul 1843 a publicat la Atena această gramatică grecească, în limba franceză, în tipografia lui Andreou (Andrei) Koromila.  Exemplarul de faţă prezintă coperte cartonate, cu hârtie marmorată şi cotor din piele maro, având numele autorului şi titlul volumului imprimate cu auriu încadrate de benzi cu motive geometrice, tot cu auriu. Exemplarul nu prezintă  foaie de forzaţ şi nici pagină de gardă şi conţine 276 de pagini. Cartea, prefaţată de autor (datată 3 septembrie 1843, Atena), este structurată în două mari capitole (denumite cărţi), primul având zece capitole, iar al doilea nouă, referitoare la pronunţie, părţi de vorbire, pronume, adjective, verbe pasive, articol, acordul sub substantivului cu adjectivul, utilizarea timpurilor verbelor, acţiuni, intenţii, legături etc.

Această lucrare se află în patrimoniul muzeului, la Secţia Istorie modernă şi contemporană, înregistrată la nr. de inv. 518 şi clasată în categoria Tezaur, având numărul certificatului de clasare 1244 din 2/3/2020.

Scrieți un comentariu