Anunțuri

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de desenator artistic

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de desenator artistic, cu studii superioare, grad II, în cadrul Secției de Artă, la Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad

Nr. Crt.Număr atribuit dosarului de concursADMIS / RESPINSMOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1704ADMIS- cu condiția prezentării în original de diplomei de licență și a adeverinței de vechime în câmpul muncii sau a extrasului REVISAL, cel mai târziu, până la data susținerii primei probe a concursului. 

Afişat astăzi 25.08.2021, ora 15.00 la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune pâna în data de 26.08.2021, ora 15.00 la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad- la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 26.08.2021 ora 16.00 la sediul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad.

Candidații declarați admiși vor susține prima probă a concursului în data de 01.09.2021, ora 09.00, la sediul muzeului.

Secretar comisie, Petrea Mirabela

Scrieți un comentariu