Exponatul lunii

MICROEXPOZIȚIE – VASILE ALECSANDRI 200

(n. 21 iulie 1821, Bacău – d. 22 august 1890, Mircești, județul Roman)

<<Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea poetului Vasile Alecsandri (1821-1890), supranumit de Mihai Eminescu „rege al poeziei” în „Epigonii” (1870) și învestit cu titlul de „bard” al națiunii, de felibrii din Montpellier, pentru „Cântecul gintei latine”  (1878). 

Vasile Alecsandri, poet, prozator, dramaturg, culegător de folclor, om politic, ministru, diplomat, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, deținător al primului premiu internațional pentru literatura română, o figură marcantă a României a secolului al XIX-lea și una dintre cele mai mari personalități ale literaturii și ale întregii culturi românești.  Scrierile sale alcătuiesc un univers de creație bogat și autonom, o moștenire valoroasă pentru posteritate.

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad marchează BICENTENARUL VASILE ALECSANDRI, printr-o microexpoziție aflată la intrarea în instituția culturală (sediul central). Astfel, vizitatorii care trec pragul muzeului, în luna iulie, pot admira operele marelui scriitor român, cărți prețioase și rare, precum: „Doine şi lăcrimioare” (1842-1852), ediție princeps ce prezintă dedicația poetului adresată tatălui său: „Pre-iubitului meu părinte: Vornic V. Alecsandri, în semn de iubire și recunoștință”, publicată la Paris (de Soye et Bouchet, Imprimeurs, 36, Rue de Seine), în 1853; „Doine şi lăcrimioare”, ediţia a II-a, Iaşi, (tipograf-editor Herman Pileski), 1863 și „Doine”; „Opere complete”, partea I, Teatru,  vol. IV (Drame – al Operelor complete vol. IV), București, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1875; „Lăcrimioare” (broșură), publicată la București, Editura Librăriei Universale, Alcalay & Co., Colecția Biblioteca pentru Toți, nr. 183, cu o prefață de I. Bianu datată noiembrie 1900, „Opere alese”, vol. I, Poezii, București, Editura pentru Literatură și artă a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., Colecția Clasicii Noștri, 1949, ediție îngrijită de G. C. Nicolescu. Cărțile fac parte din patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, secția „Personalități Bârlădene și Bibliotecă”.

Din colecțiile bibliotecii muzeului sunt expuse: „Pasteluri”, Editura Ion Creangă, București, 1984, cu ilustrații de Adrian Ionescu;  „Poezii”, București, Editura Ion Creangă, 1985, Colecția Biblioteca pentru toți copiii, sub îngrijirea lui Tiberiu Utan, Cuvânt înainte de Dumitru Micu; „Poezii populare ale românilor”, vol. I și II, București, Editura Minerva, Colecția Biblioteca pentru Toți, 1973, ediție îngrijită și prefața de D. Murărașu, ilustrația copertei realizată de Florina Petrache Cercel; „Istoria unui galbîn”, București, Editura Tineretului, 1965, ediție îngrijită de Cornel Regman, cu o prefață de Mihai Gafița, volum ce conține o serie de povestiri și amintiri culese din opera în proză Vasile Alecsadri, „Opere complete”, Partea a III-a, Proză, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1876; „Despot-Vodă” (dramă istorică) apare la aceeași editură în 1966 (a doua ediție – text reprodus după ediția din 1962), volum îngriit și note de G. Pienescu și prefața de C. Ciopraga; „Vasile Porojan”, București, Editura Tineretului, 1968, ediție îngrijită de Cornel Regman și prefața de Mihai Gafița (culegeri din opera în proză a lui Vasile Alecsadri – povestiri, în care s-a folosit ca text de bază ultima ediție a operelor în proză apărută în timpul vieții scriitorului, și anume, Vasile Alecsandri, Opere complete, Partea a III-a, Proză, București, Editura Librăriei Socecu & Comp.,  1876. >>

Bibliotecar Valentina Fornea

Scrieți un comentariu