Evenimente

CONFERINȚĂ ȘI PREZENTARE DE CARTE

Corespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași

Consiliul Județean Vaslui și Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, printr-o colaborare frumoasă cu Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”Iași, vă invită să participați la o manifestare dedicată domnitorului Alexandru Ioan Cuza,în semn de omagiu. Evenimentul cuprinde o conferință cu tematică istorico-literară ce gravitează în jurul acestei mari personalități istorice și o prezentare a volumului Corespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași,al cărui autor esteIulian Marcel Ciubotaru.

În cadrul conferinței invitatul își propune să readucă în atenția publicului bârlădean imaginea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, prin relația sa cu alte personalități ale vremii.  Mărturiile materiale care stau la baza acestei intervenții sunt mai multe documente de corespondență inedite,aflate în patrimoniulBibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași. Conferențiarul deţine din 2016 titlul de doctor în istorie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuzaˮ și în prezent este bibliograf în cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ Iaşi. De asemenea, este autorul volumelor: Note şi documente de istorie literară, Iaşi, Editura Junimea, 2018 șiCorespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, Iaşi, Editura Asachiana, 2018.

În ceea ce priveșteprezentarea de carte, facem cunoscut faptul că, după lansarea din 2018, de la Iași, corespondența lui Alexandru Ioan Cuzaajunge, pentru prima oară, în orașul său natal, în mijlocul bârlădenilor. Autorulvolumului surprinde,într-o amplă lucrare, aspecte privind fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași. Cercetarea a permis identificarea unei mape cu documente din veacul al XIX-lea, reprezentând scrisori trimise domnitorului Alexandru Ioan Cuza în perioada guvernării sale. Aceste epistole, redactate – majoritatea dintre ele – în limba franceză, nevalorificate până acum, au fost scrise de nume importante ale politicii şi culturii româneşti din veacul al XIX-lea, precum Dimitrie Bolintineanu, Mihail Kogălniceanu sau Ion Ghica şi dezvăluie noi amănunte politice şi sociale din perioada 1859-1866.

Activitatea are loc joi, 13 mai 2021, ora 13:30, la sediul central al muzeului.Facem precizarea că prezența fizică a publicului în spațiul muzeal este permisă,respectând normele siguranță sanitară, iar accesul este gratuit.

Vă așteptăm cu drag!

Organizator: bibl. Valentina Fornea, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad.

Scrieți un comentariu